Main / Fiske / Fiskelov

Fiskelov

För mete med mask och pilkfiske krävs inget tillstånd.

För kastfiske eller trolling med ett krokförsett bete krävs inget tillstånd av personer som är under 18 år eller som har fyllt 65 år. Övriga måste betala fiskevårdsavgift 39 Euro/år eller 12 Euro/vecka eller 5 euro/dag. Fiskevårdsavgiften kan betalas i "Eräluvat"-webbutiken (https://verkkokauppa.eraluvat.fi/sv/) via tjänstnumret 020 69 2424, på Forststyrelsens naturum och på R-Kiosken.

Avgifterna är personliga, så kom ihåg att anteckna på kvittot för vem du betalar, i fall du köper lov för någon annan än dig själv, och för vilken tidsperiod du köper kort.

Naturligtvis kan du också erhålla ditt fiskelov direkt av vattenägaren. Det blir ofta billigare. Du behöver då endast erlägga fiskevårdsavgift. Vissa vatten är fredade. Detta gäller så gott som alla forsar, och alla sådana mindre vattendrag där speciella fisketillstånd säljs för att fånga för ändamålet utplanterad fisk, sk Put&Take-vatten. Men även vid kusten kan det finnas fredade vatten - håll därför utkik efter skyltar vid stranden som anger att fiske enligt 8§ i Lagen om fiske är förbjudet. Nya fredningsområden kan komma till när som helst, och det är på fiskarens ansvar att se till att fisket bedrivs lagligt. Om du är osäker kan du kontrollera med Fiskeenheten vid Arbetskrafts- och Näringslivscentralen, tfn 02 - 2661 529.

Oberoende av fredningsbeslut så får du inte heller fiska så nära brygga, bebodd strand eller hus att det förorsakar störning. En bra regel är att om din närvaro föranleder att man kommer ut för att titta efter vad som händer, så är du för nära! Respektera rätten till lugn och ro på egen tomt. Du får inte heller bedriva fiske närmare utmärkta, fasta fiskeredskap än 50 m.

Minimimåtten för fisk som får fångas är som förut:

Lax: 60 cm
Havsöring 40 cm, - rekommenderas 50 cm
Gös 37 cm
Gädda rekommenderas 40 cm

Spända linor !

Pargas Stad | Brinkasvägen 1 | FI-21660 Nagu FINLAND | Tel. +358 (0)400 117123 info@lansi-turunmaa.fi webdesign: eben innovation