Houtskär har en god basservice som kompletteras av privata företag.

Houtskär består av ca 700 holmar av olika storlek. Ca 570 personer är skrivna här men vi har också en stor fritidsbefolkning.

Naturen är omväxlande och floran är artrik bl a tack vare en kalkrik jordmån, gott klimat och hävdade jordbruksmarker. Houtskär ingår i sin helhet i Skärgårdshavets biosfärområde och delvis i Skärgårdshavets nationalpark.

Houtskär har en god basservice som kompletteras av privata företag. Föreningsverksamheten är mycket livlig och bidrar i hög grad till invånarnas trivsel.